Burcar, L. (2015). ZViS in nadaljnji elementi utrjevanja logike kapitala - Odcepljena podjetja in vseživljenjsko učenje. Andragoška Spoznanja, 21(1), 53–65. https://doi.org/10.4312/as.21.1.53-65