Burcar, L. (2015). Osnutek novega Zakona o visokem šolstvu in logika kapitalizma - Financiranje zasebnega na račun javnega šolstva. Andragoška Spoznanja, 21(1), 31–52. https://doi.org/10.4312/as.21.1.31-52