(1)
Gačnik, U.; Kovač, J. Mnenja O izobraževanju starejših Oseb Na Kulturno-umetniškem področju. AS 2021, 27, 139-151.