(1)
ČelebičT. Nadaljnje Poklicno izobraževanje in Usposabljanje V Sloveniji Z Mednarodno Primerjavo. AS 2008, 14, 57-67.