(1)
Macuh, B. Življenjski Slog starejših V Domovih Za starejše. AS 2017, 23, 53-71.