(1)
Mencin Čeplak, M. Lilijana Burcar: Restavracija Kapitalizma: Repatriarhalizacija družb (Založba Sophia, 2015). AS 2016, 22, 123-125.