(1)
Muršak, J. Z Dogovorom Do Poenotene Rabe Strokovnega Izrazja Na področju Vzgoje in izobraževanja – Primer PIAAC. AS 2016, 22, 117-118.