(1)
Mašić, M.; Zovko, A.; Kovačić Samaržija, T. Odnos Dijakov in študentov Do vseživljenjskega učenja. AS 2016, 22, 93-110.