(1)
Pučko, M.; Jurca, B.; Jermol, M. Odprto izobraževanje V Zdravstvu – Tehnologija in Metoda. AS 2016, 22, 57-71.