(1)
ZupančičM. Usposobljenost in Potrebe Trga Dela Prihodnosti - Odgovornost Sedanjosti. AS 2009, 15, 66-73.