(1)
Findeisen, D. Četrta Konferenca O izobraževanju in učenju starejših. AS 1998, 4, 77-79.