(1)
KrajncA. Naloge Prosvetne Oblasti V Sloveniji in Evropi. AS 1996, 2, 17-21.