(1)
Šulak, T. Pedagoško-andragoški Dnevi 2005 - Ocena. AS 2005, 11, 77-78.