(1)
Podmenik, D. Kako Do Dodatnih Znanj, Ko Diplome Ne Zagotavljajo (več) Ustrezne Zaposlitve?. AS 2011, 17, 12-23.