(1)
Klapan, A. Tradicionalni salzburški Pogovori O izobraževanju Odraslih. AS 1995, 1, 57.