(1)
Jug Došler, A.; Petročnik, P.; Stanek Zidarič, T.; Skubic, M.; Mivšek, A. P. Mednarodni Teden babištva in razliČne Oblike izobraževanja in ozaveščanja. AS 2015, 21, 95-97.