(1)
MuršakJ.; RadovanM. Vpliv Neformalnega izobraževanja Na Razvoj Spretnosti in Kompetenc. AS 2015, 21, 47-64.