(1)
Kump, S. Vpliv Izobrazbe in Spretnosti starejših Na Individualno in družbeno Blaginjo. AS 2015, 21, 9-27.