(1)
Superina, A.; Stojmenova, E. DEMOLA - Globalni Primer Dobre Prakse Za Inovacije in Prenos Znanja V Prakso. AS 2015, 21, 123-124.