(1)
Burcar, L. ZViS in Nadaljnji Elementi Utrjevanja Logike Kapitala - Odcepljena Podjetja in vseživljenjsko učenje. AS 2015, 21, 53-65.