(1)
Burcar, L. Osnutek Novega Zakona O Visokem šolstvu in Logika Kapitalizma - Financiranje Zasebnega Na račun Javnega šolstva. AS 2015, 21, 31-52.