(1)
Javrh, P. Pogovor Z Ido Srebotnik, Novo Predsednico Andragoškega društva Slovenije. AS 2013, 19, 98-101.