(1)
Jelenc Krašovec, S. 7. EVROPSKA RAZISKOVALNA KONFERENCA ESREA, Berlin, 4.–7. September 2013. AS 2013, 19, 96-97.