[1]
ČelebičT. 2008. Nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje v Sloveniji z mednarodno primerjavo. Andragoška spoznanja. 14, 1-2 (dec. 2008), 57-67. DOI:https://doi.org/10.4312/as.14.1-2.57-67.