[1]
Burcar, L. 2015. Osnutek novega Zakona o visokem šolstvu in logika kapitalizma - Financiranje zasebnega na račun javnega šolstva. Andragoška spoznanja. 21, 1 (apr. 2015), 31–52. DOI:https://doi.org/10.4312/as.21.1.31-52.