Podpora mentorjem pri praktičnem usposabljanju vajencev

  • Tina Klarič Center RS za poklicno izobraževanje, Ljubljana
Ključne besede: vajeništvo, mentorstvo, praktično usposabljanje, učenje na delu, smernice za mentorje

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Klarič, T. (ur.) (2020). Končno evalvacijsko poročilo o poskusnem uvajanju vajeniške oblike izobraževanja (še neobjavljeno gradivo). Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje.

Ličen, N. (2018). Učenje na delovnem mestu, sodobne prakse učenja v delovnem okolju (interno gradivo). Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje.

Mikulec, B. (2018). Teorije učenja: konceptualni okvir za razumevanje učenja na delovnem mestu in spremljanje mentorjev v podjetju (interno gradivo). Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje.

Objavljeno
2020-10-26
Kako citirati
Klarič T. (2020). Podpora mentorjem pri praktičnem usposabljanju vajencev. Andragoška Spoznanja, 26(3), 121-122. https://doi.org/10.4312/as.26.3.121-122