O doktorski disertaciji Adrijane Bibe Rebolj z naslovom »Prilagoditve za študente s posebnimi potrebami pri doseganju zahtevanih akademskih standardov«

  • Barbara Šteh Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Ključne besede: visokošolsko izobraževanje, odnos do oseb s posebnimi potrebami, inkluzija

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bateson, G. (1972). Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution, and Epistemology. Chicago: University of Chicago Press.

Leyser, Y., Greenberger, L., Sharoni, V. in Vogel, G. (2011). Students with Disabilities in Teacher Education: Changes in Faculty Attitudes Toward Accommodations Over Ten Years. International Journal of Special Education, 26(1), 162–174.

Seligman, M. E. P. in Csikszentmihalyi, M. (2014). Positive Psychology: An Introduction. V M. Csikszentmihalyi (ur.), Flow and the Foundations of Positive Psychology (str. 279–298). Dordrecht: Springer.

Upton, T. D. in Harper, D. C. (2002). Multidimensional Disability Attitudes and Equitable Evaluation of Educational Accommodations by College Students without Disabilities. Journal of Postsecondary Education and Disability, 15(2), 115–130.

Objavljeno
2020-10-26
Kako citirati
ŠtehB. (2020). O doktorski disertaciji Adrijane Bibe Rebolj z naslovom »Prilagoditve za študente s posebnimi potrebami pri doseganju zahtevanih akademskih standardov«. Andragoška Spoznanja, 26(3), 125-128. https://doi.org/10.4312/as.26.3.125-128