Doba velikih migracij na Slovenskem

  • Klara Kožar Rosulnik Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, Ljubljana
Ključne besede: migracije, Aleksej Kalc, Mirjam Milharčič Hladnik, Janja Žitnik Serafin

Povzetek

Knjiga Doba velikih migracij na Slovenskem je izjemna pridobitev na področju obravnave slovenskega izseljevanja, saj poglobljeno, celovito in z različnih gledišč prikazuje zgodovino izseljevanja iz slovenskega prostora, ki je bilo vedno etnično, jezikovno, versko in kulturno heterogeno, in ga obravnava kot del širšega migracijskega dogajanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Aleksej Kalc, Mirjam Milharčič Hladnik, Janja Žitnik Serafin (2020). Doba velikih migracij na Slovenskem. Ljubljana: Založba ZRC.

Objavljeno
2020-06-22
Kako citirati
Kožar RosulnikK. (2020). Doba velikih migracij na Slovenskem. Andragoška Spoznanja, 26(2), 133-134. https://doi.org/10.4312/as.26.2.133-134