Univerzitetno poučevanje in učenje v izobraževalnih vedah: primer andragogike v Češki republiki

  • Jana Poláchová Vašťatková Faculty of Arts, Palacky University
  • Miroslav Dopita Faculty of Arts, Palacky University
Ključne besede: deideologizacija, poučevanje, univerza, andragogika, voditelji v izobraževalnih vedah

Povzetek

V Češki republiki je po letu 1990 deideologizacijo visokega šolstva spremljalo tudi veliko drugih sprememb. Članek v kontekstu tako lokalne kot globalne izobraževalne politike predstavi tri razvojna ­obdobja izobraževalnih ved, vključno z andragogiko, v češkem visokem šolstvu po letu 1990 in pokaže, kako so spremembe vplivale na kakovost univerzitetnega poučevanja. V raziskovalnem delu se osredotoča na spremembe, ki so jih dosegli akterji, predvsem profesorji in docenti, povezani z razvojem izobraževalnih ved v Češki republiki, po omenjenem letu. Analiza polstrukturiranih intervjujev je pokazala, da so na spremembe v izobraževalnih vedah vplivali omejen dostop do tuje literature in velike kadrovske spremembe, tudi vračanje kvalificiranih akademikov. V Češki republiki je spodbujanje andragogike zahtevalo razvoj metodologije in kritičnega pristopa do učenja odraslih. Posamezni akademiki so zaradi novega poudarka dali prednost raziskovanju pred poučevanjem, kljub temu pa so udeleženci raziskave poudarili osrednji pomen dela s študenti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2019-10-08
Kako citirati
Poláchová VašťatkováJ., & DopitaM. (2019). Univerzitetno poučevanje in učenje v izobraževalnih vedah: primer andragogike v Češki republiki. Andragoška Spoznanja, 25(3), 23-33. https://doi.org/10.4312/as.25.3.23-33