Celostni svetovalni pristop za odrasle v izobraževanju

  • Katja Košir
Ključne besede: odrasli, izobraževanje, svetovanje

Povzetek

Ponovna vključitev v študijski proces zahteva od odraslih, ki so vključeni v izredni študij,  spretno usklajevanje študijskih obveznosti z delovnimi in družinskimi obveznostmi. Raziskovalci ugotavljajo, da je ključni dejavnik uspešnega prilagajanja na novo vlogo študenta prevzemanje odgovornosti za integriranje študija v svoje socialno okolje. Pri tem pa odrasli v procesu izobraževanja pogosto potrebujejo pomoč v obliki svetovanja. V prispevku je predstavljen model celostnega svetovanja, ki ga izvajamo na Visoki poslovni šoli Doba Maribor in vključuje  svetovanje za učinkovit študij, psihološko, karierno in finančno svetovanje. Ponujene svetovalne aktivnosti študentom omogočajo podporo pri spoprijemanju na ključnih življenjskih področjih, s čimer želimo  prispevati  k njihovemu zadovoljstvu in študijski uspešnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2008-12-01
Kako citirati
KoširK. (2008). Celostni svetovalni pristop za odrasle v izobraževanju. Andragoška Spoznanja, 14(1-2), 68-75. https://doi.org/10.4312/as.14.1-2.68-75
Področje
Za boljšo prakso