Prožna varnost in dohitevanje znanja ter usposobljenosti starejših delavcev

Avtorji

  • Magda Zupančič

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.14.1-2.48-56

Ključne besede:

prožna varnost, Lizbonska strategija, aktivno staranje, trg dela, vseživljenjsko učenje, demografske spremembe

Povzetek

Staranje prebivalstva predstavlja enega največjih sodobnih izzivov Evropske Unije, vključno Slovenije. Za doseganje cilja višje stopnje zaposlenosti starejših v skladu s cilji Lizbonske strategije do leta 2010 je nujna aktivacija vseh akterjev, da se s pomočjo sinergije ukrepov ter politik izboljša trenutno stanje in kvaliteta dela starejših delavcev na trgu dela. Slovenija namreč predstavlja eno od držav z nizkim deležem zaposlenosti starejših delavcev. Vsekakor je za povečevanje stopnje zaposlenosti starejših oseb ter kasnejšega odhajanje s trga dela (aktivno staranje) ključnega pomena intenzivnejše vlaganje v starejše delavce, predvsem v smislu vseživljenjskega učenja za zagotovitev dolgoročne konkurenčnosti na trgu dela.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

01.12.2008

Kako citirati

Zupančič, M. (2008). Prožna varnost in dohitevanje znanja ter usposobljenosti starejših delavcev. Andragoška Spoznanja, 14(1-2), 48–56. https://doi.org/10.4312/as.14.1-2.48-56

Številka

Rubrike

Za boljšo prakso