Učno krmiljenje (coaching) kot uspešna metoda usposabljanja in izobraževanja posameznika

  • Ana Krajnc Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Ključne besede: učno krmiljenje, mentorstvo, izobraževalno svetovanje

Povzetek

Pomikanje od skupinskih k vedno bolj osebnim oblikam izobraževanja odraslih je trend zadnjih desetletij. Potrebe po znanju se iz dneva v dan povečujejo. Še bolj čutijo to v razvitejših informacijskih družbah. Razvojni trend se pomika od skupinskih oblik izobraževanja odraslih, kot so predavanja na tečajih in seminarjih k pretežno individualnim oblikam učenja, kot so izobraževalno svetovanje, mentorstvo, e-izobraževanje, razne oblike neformalnega izobraževanja s pomočjo literature, medijev, potovanja, opazovanja pojavov in stikov z ljudmi. V zadnjih dveh desetletjih se je kot posebna in uspešna pot individualnega usposabljanja uveljavilo tudi učno krmiljenje (coaching).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2008-12-01
Kako citirati
KrajncA. (2008). Učno krmiljenje (coaching) kot uspešna metoda usposabljanja in izobraževanja posameznika. Andragoška Spoznanja, 14(1-2), 26-32. https://doi.org/10.4312/as.14.1-2.26-32
Področje
Članki