PREHODI V UPOKOJITEV: DOJEMANJE STAREJŠIH MOŠKIH NA PORTUGALSKEM

  • Sandra T. Valadas University of Algarve
  • Carla Vilhena University of Coimbra
  • António Fragoso University of Algarve
Ključne besede: prehod v upokojitev, moški, prehod, izobraževanje in učenje

Povzetek

V članku prestavljamo rezultate raziskave Vključevanje moških, starih 60 let ali več, v skupnost. Intervjuvali samo 90 moških z juga Portugalske, starih od 60 do 93 let. Naš glavni cilj je bil razumeti, kako starejši moški doživljajo svoj prehod iz zaposlitve v upokojitev. Ob tem pojasnimo koncept prehoda in modele, ki razlagajo prehode z vidika različnih življenjskih obdobij. Na proces upokojevanja vplivajo številni dejavniki, ki jih je treba upoštevati. Prav tako ni veliko znanega o vlogi izobraževanja in učenja med procesom prehoda. S člankom poskušamo prispevati k osvetlitvi področja s proučevanjem učnih procesov, ki izhajajo iz tega prehoda. Naše ugotovitve kažejo, da je delo ena ključnih dimenzij pri prehodu v upokojitev (čeprav smo prepoznali tudi številne druge). Kljub temu pa imata izobraževanje in učenje ogromen vpliv na življenje starejših odraslih, bodisi v negativnem bodisi v pozitivnem smislu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2019-04-30
Kako citirati
ValadasS. T., VilhenaC., & FragosoA. (2019). PREHODI V UPOKOJITEV: DOJEMANJE STAREJŠIH MOŠKIH NA PORTUGALSKEM. Andragoška Spoznanja, 25(2), 37-51. https://doi.org/10.4312/as.25.2.37-51