VKLJUČUJOČE STRATEGIJE ZA SKUPNOSTNO USTVARJANJE IN PRILOŽNOSTNO UČENJE PRI CILJNI SKUPINI MOŠKIH, STARIH 60 LET ALI VEČ

  • Marta Gregorčič Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Ključne besede: prehodi v upokojitev, srebrna ekonomija, produktivnost, hegemonsko razumevanje moškosti, druženospolna identiteta, skupnostno učenje in početja

Povzetek

Članek predstavlja ugotovitve obsežne kvalitativne raziskave, ki je potekala v okviru triletnega projekta Erasmus+ Old Guys Say Yes to Community s partnerji iz Slovenije, Portugalske, Poljske in Estonije. V projektu so bile proučevane posledice nedejavnega staranja moških, starih 60 let ali več, za kakovost njihovega življenja, zdravje in počutje, ki lahko vodijo tudi v (samo)izključevanje iz skupnosti ter s tem v socialno in psihološko »smrt«. Članek osvetljuje štiri medsebojno povezane tematike, za katere je bilo ugotovljeno, da jih državne institucije v vključenih državah, pogosto pa tudi nevladni sektor, neustrezno ali nezadostno rešujejo, najpogosteje pa se z njimi sploh ne ukvarjajo. Tematike – pluralnost prehodov v upokojitev in staranje; odsotna telesa in nevidna življenja; hegemonske moškosti in družbenospolne izkušnje ter na skupnosti temelječi učenje, prostori in početja – so podprte z natančno definiranimi problemi in ovirami za vključevanje moških v skupnost, hkrati pa dopolnjene s predlogi oziroma priporočili za prepotrebne spremembe. Članek poleg navedenih tematik nakaže tudi celo vrsto podtematik in vprašanj, ki bi jih bilo smiselno vključiti v nadaljnje znanstvene obravnave v državah, ki so bile proučevane.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2019-04-30
Kako citirati
GregorčičM. (2019). VKLJUČUJOČE STRATEGIJE ZA SKUPNOSTNO USTVARJANJE IN PRILOŽNOSTNO UČENJE PRI CILJNI SKUPINI MOŠKIH, STARIH 60 LET ALI VEČ. Andragoška Spoznanja, 25(2), 19-35. https://doi.org/10.4312/as.25.2.19-35