Mednarodna primerjava dejavnikov vpliva na zgodnje opuščanje izobraževanja

  • Danijela Makovec Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Ključne besede: zgodnje opuščanje šolanja, osip, dejavniki vpliva, izobraževalna politika

Povzetek

V članku razpravljamo o dejavnikih, ki vplivajo na zgodnje opuščanje šolanja, in o ukrepih, ki so bili v Sloveniji sprejeti, da bi slednje preprečili. Zmanjšanje zgodnjega opuščanja šolanja na manj kot 10 % do leta 2020 je namreč eden ključnih ciljev strategije Evropa 2020, Slovenija pa omenjeni cilj že presega. Po zadnjih raziskavah ima namreč naša država eno izmed najnižjih stopenj zgodnjega opuščanja šolanja med državami Evropske unije (EU). V prispevku proučujemo razloge za omenjeno nizko stopnjo zgodnjega opuščanja šolanja ter podajamo pregled institucionalnih in političnih ukrepov, ki jih je Slovenija sprejela, da bi zmanjšala osip in mladostnike čim dlje zadržala v izobraževalnem sistemu. Rezultati študije kažejo, da je v državah EU delež moških, ki so opustili šolanje, večji od deleža žensk ter da obstaja pozitivna povezanost med dejavniki, kot sta izobrazba staršev in socialno-ekonomski status družine, ter zgodnjim opuščanjem šolanja. Prav tako smo ugotovili, da je delež mladih priseljencev, ki so opustili šolanje, dvakrat večji od deleža mladih, ki živijo v državi, v kateri so se tudi rodili.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2018-12-14
Kako citirati
MakovecD. (2018). Mednarodna primerjava dejavnikov vpliva na zgodnje opuščanje izobraževanja. Andragoška Spoznanja, 24(4), 109-125. https://doi.org/10.4312/as.24.4.109-125