Profesionalizacija na področju izobraževanja in učenja odraslih na območju nekdanje Jugoslavije

  • Kristinka Ovesni Department for Pedagogy and Andragogy, Faculty of Philosophy, University of Belgrade, Serbia
Ključne besede: profesionalizacija, izobraževanje odraslih

Povzetek

V prispevku razpravljamo o profesionalizaciji izobraževanja in učenja odraslih na območju nekdanje Jugoslavije. Pri tem izhajamo iz predpostavke, da proces profesionalizacije odseva družbene razmere, tradicijo, kulturo, razvoj institucij visokošolskega izobraževanja, znanstvene/spoznavane temelje določenega področja na osrednjih elementih te stroke. Naš cilj je kritično razpravljati o profesionalizaciji na področju izobraževanja in učenja odraslih s poudarkom na treh elementih: stroki, ki predstavlja sociološko dimenzijo, profesionalizmu, ki predstavlja filozofsko/etično dimenzijo, in profesionalizaciji, ki predstavlja andragoško dimenzijo. Ugotovitve raziskave kažejo, da je bil na območju nekdanje Jugoslavije dosežen pomemben, vendar še vedno nezadosten napredek v procesu profesionalizacije, kar se tiče oblikovanja polja strokovne prakse in strokovne priprave andragogov/izobraževalcev odraslih na univerzah, kar vključuje tudi izboljšave na področju trajnega strokovnega razvoja. Na drugi strani pa je pri vzpostavljanju strokovnih združenj, pridobivanju strokovnih dovoljenj in razvoju strokovnih etičnih načel postopek profesionalizacije zelo omejen in počasen.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Življenjepis avtorja

Kristinka Ovesni, Department for Pedagogy and Andragogy, Faculty of Philosophy, University of Belgrade, Serbia
Associate Professor at Department for Pedagogy and Andragogy, Faculty of Philosophy, University of Belgrade, Serbia
Objavljeno
2018-12-14
Kako citirati
Ovesni, K. (2018). Profesionalizacija na področju izobraževanja in učenja odraslih na območju nekdanje Jugoslavije. Andragoška Spoznanja, 24(4), 19-36. https://doi.org/10.4312/as.24.4.19-36