Neverbalna komunikacija v izobraževanju odraslih: pomemben element za predavatelje in slušatelje

Avtorji

  • Marija Paladin TFM svetovanje in izobraževanje

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.24.4.127-144

Ključne besede:

izobraževanje, odrasli, neverbalna komunikacija, vokalika, gestika, zunanji videz

Povzetek

Ker je pomen neverbalne komunikacije v izobraževalnem kontekstu pomemben, hkrati pa je na primeru Slovenije in v povezavi z izobraževanjem odraslih raziskan še manj kot v povezavi z izobraževanjem otrok in mladostnikov, je osnovni cilj raziskave, katere rezultati so predstavljeni v članku je bil ugotoviti, kakšen pomen neverbalni/nebesedni komunikaciji pripisujejo odrasli v izobraževalnem kontekstu, s poudarkom na tistih, ki tudi sami izobražujejo. Zbiranje podatkov o pomenu neverbalne komunikacije v izobraževalnem kontekstu je potekalo s pomočjo anketnega vprašalnika. Validacija rezultatov prve faze raziskave je potekala skozi razpravo s strokovnimi delavci na področju izobraževanja odraslih. Raziskava je pokazala, da pomen neverbalne komunikacije v izobraževalnem kontekstu ni le občutek slušateljev ali mnenje predavateljev/učiteljev temveč, na izkušnjah obeh vlog utemeljeno, razumevanje pomena bistvenega dela medosebne komunikacije, ki lahko pomembno vpliva tako na izid komunikacije kot na izid izobraževalnega procesa.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

14.12.2018

Kako citirati

Paladin, M. (2018). Neverbalna komunikacija v izobraževanju odraslih: pomemben element za predavatelje in slušatelje. Andragoška Spoznanja, 24(4), 127–144. https://doi.org/10.4312/as.24.4.127-144