Internacionalizacija študija v izobraževanju odraslih – primer projekta COMPALL: primerjalne študije v izobraževanju odraslih in vseživljenjskem učenju

  • Regina Egetenmeyer Julius-Maximilians-Universität Würzburg
Ključne besede: izobraževanje odraslih, internacionalizacija, primerjalna andragogika, profesionalizacija, visokošolsko izobraževanje

Povzetek

Prispevek analizira mednarodni kontekst izobraževanja odraslih in visokošolskega izobraževanja kot ogrodja za pripravo skupnega modula COMPALL. Modul COMPALL je zasnovan za razvoj mednarodnega znanja, komparativnih raziskovalnih metod, interkulturnih kompetenc, didaktičnih strategij in izkušenj mreženja. Prispevek povzema strukturo modula in opisuje njegov vpliv na udeležence z vidika internacionalizacije. Evalvacija kaže, da udeleženci skupnega modula razvijejo ne le interkulturne kompetence, ampak tudi metodološke in didaktične kompetence ter kompetence mreženja. Skupni modul omogoča tudi razvoj tesnega partnerstva med posameznimi univerzami in vzpostavitev trajnostnih mrež, ki presegajo zgolj mlade študente v izobraževanju odraslih. Sodelovanje v skupnem modulu je več udeležencem ponudilo nove zaposlitvene možnosti z vključevanjem mednarodnih perspektiv v njihove predvidene delovne kontekste.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2017-12-29
Kako citirati
EgetenmeyerR. (2017). Internacionalizacija študija v izobraževanju odraslih – primer projekta COMPALL: primerjalne študije v izobraževanju odraslih in vseživljenjskem učenju. Andragoška Spoznanja, 23(4), 121-134. https://doi.org/10.4312/as.23.4.121-134