Jezikovna izobraževanja za odrasle priseljence na primeru francoskega nevladnega sektorja

  • Vesna Gorenc
Ključne besede: integracija priseljencev, Francija, jezikovna izobraževanja, metoda sociolingvističnih delavnic, nevladni sektor

Povzetek

V članku je predstavljena praksa jezikovnih izobraževanj za odrasle priseljence v Franciji. Avtorica se osredotoča na nevladni sektor v pariški regiji, ki se pogosto opira na metodo sociolingvističnih delavnic. Slednja poskuša hitro in učinkovito odgovoriti na komunikativne in socialne potrebe priseljencev v novem okolju. Obstaja še vrsta drugih načinov in pristopov poučevanja francoščine, kot je na primer »sprejemna delavnica« društva Atouts Cours, ki jo predstavlja avtorica ter dodaja nekaj strokovnih in izkustvenih spoznanj. Zaključi z razmislekom o možnih aplikacijah svojih ugotovitev v slovensko prakso.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2017-10-25
Kako citirati
GorencV. (2017). Jezikovna izobraževanja za odrasle priseljence na primeru francoskega nevladnega sektorja. Andragoška Spoznanja, 23(3), 121-128. https://doi.org/10.4312/as.23.3.121-128
Področje
Članki