Izobraževanje kot habilitacija: empirični primeri prilagojenega izobraževanja za udeležence z visokofunkcionalnim avtizmom na Švedskem

  • Martin Hugo School of Education and Communication, Jönköping University
  • Joel Hedegaard School of Education and Communication, Jönköping University
Ključne besede: prilagojeno izobraževanje, habilitacija, visokofunkcionalni avtizem, medosebni odnosi, socialno učenje

Povzetek

Članek črpa iz ugotovitev izobraževalnega programa informacijske tehnologije za mlajše odrasle z visokofunkcionalnim avtizmom. Program je bil usmerjen v zaposljivost udeležencev. Podatke smo zbrali s pomočjo opazovanja z udeležbo in raziskovalnih intervjujev. Med 12 udeleženci, ki so končali to izobraževanje, jih je pet prešlo v zaposlitev, trije pa so opravljali prakso. Usposabljanje in prilagoditve znotraj izobraževalnega programa so izboljšali počutje udeležencev, prav tako se je zmanjšala njihova potreba po podpori v domačem okolju in po zdravilih. Med pomembnimi prilagoditvami so bili omogočenje individualnih delovnih prostorov, jasna struktura pričakovanih delovnih nalog in ustvarjanje okolja, kjer so bili udeleženci videni, upoštevani in razumljeni.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2017-10-25
Kako citirati
HugoM., & HedegaardJ. (2017). Izobraževanje kot habilitacija: empirični primeri prilagojenega izobraževanja za udeležence z visokofunkcionalnim avtizmom na Švedskem. Andragoška Spoznanja, 23(3), 71-87. https://doi.org/10.4312/as.23.3.71-87
Področje
Članki