Monika Govekar-Okoliš in Renata Kranjčec MENTORSTVO V PRAKTIČNEM USPOSABLJANJU V DELOVNIH ORGANIZACIJAH, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016

Vesna Podgornik

Povzetek


Bolonjska reforma je prinesla mnogo izzivov, med njimi tudi vprašanje o prenovi praktičnega usposabljanja. Monografija je izvirno delo uveljavljenih avtoric, ki se ukvarjata z raziskovanjem področja mentorstva. Delo obravnava področje mentorstva študentom v praktičnem usposabljanju v delovnih organizacijah po uvedbi bolonjskih študijskih programov. Pomembno je, ker mentorjem praktičnega usposabljanja ponuja temeljna znanja, ki jih ti potrebujejo za kakovostno mentorstvo. Monografija je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela.

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.4312/as.23.1.131-132

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Vesna Podgornik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

ISSN (tiskana izdaja): 1318-5160
ISSN (spletna izdaja): 2350-4188