Izobraževanje v muzeju: animiranje za kulturne spremembe. Pogovarjali smo se s Sonjo Kogej Rus

Dušana Findeisen

Povzetek


Muzeje razumemo kot ustanove, ki poleg svoje osnovne dejavnosti tudi izobražujejo. Nekateri avtorji pa menijo, da je izobraževanje in učenje celo ena od osrednjih nalog muzejev. Z izobraževanjem nagovarjajo različne ciljne skupine, saj so programi zelo različni. Gibljejo se od radikalne muzeologije in muzejskega aktivizma s subverzivnim izobraževanjem do participativnega učenja in razmišljanja o individualnih spominih, doživetjih, čustvih. Veliko izkušenj z izobraževanjem imajo v Slovenskem etnografskem muzeju,3 kjer je Sonja Kogej Rus, po izobrazbi etnologinja in zgodovinarka, kustosinja pedagoginja (od 1993) in muzejska svetovalka (od 2006) ter vodja Oddelka za muzejsko pedagogiko in andragogiko. V tem muzeju že 25 let opravlja pedagoško in andragoško delo, snuje izobraževalne programe in projekte, razstave ter predvsem odkriva zmeraj nove poti.

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.4312/as.23.1.121-125

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Dušana Findeisen

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

ISSN (tiskana izdaja): 1318-5160
ISSN (spletna izdaja): 2350-4188