Poklic mediatorja kot strokovnega nosilca postopka mediacije

  • Jernej Šoštar
Ključne besede: mediacija, sodišču pridružena mediacija, lastnosti mediatorja

Povzetek

Sodišču pridružena mediacija se kot alternativna metoda reševanja sporov vse bolj uveljavlja kot področje dela z lastnim teoretičnim in praktičnim znanjem, lastnimi načeli in osnovnimi pravili. Mediacija je vzpostavila lastno znanje, ki temelji na študijah, razvrstitvi primerov in analizi rezultatov. V prispevku bomo preverili, ali lahko glede na razvoj mediacije v Sloveniji govorimo o poklicu mediatorja in ga opredelimo kot strokovnega nosilca postopka mediacije. Najprej bomo sodišču pridruženo mediacijo in mediatorje, ki mediirajo v sodišču pridruženi mediaciji, teoretsko opredeliti ter s pomočjo intervjujev s strokovnjaki za mediacijo in mediatorji v nadaljevanju preverili, kakšno je njihovo mnenje o mediatorjih in sodišču pridruženi mediaciji. Proučili bomo tudi pravno podlago sodišču pridružene mediacije tako v Sloveniji kot Evropski uniji. Glede na ugotovitve bomo sklenili, da je pravna ureditev sodišču pridružene mediacije v Sloveniji dobra in da lahko o mediatorjih sodišču pridružene mediacije govorimo kot o strokovnih nosilcih mediacijskega postopka.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2017-03-25
Kako citirati
ŠoštarJ. (2017). Poklic mediatorja kot strokovnega nosilca postopka mediacije. Andragoška Spoznanja, 23(1), 101-115. https://doi.org/10.4312/as.23.1.101-115
Področje
Članki