Odprto izobraževanje v zdravstvu – tehnologija in metoda

Marjeta Pučko, Bojan Jurca, Mitja Jermol

Povzetek


V članku predstavljamo metodo e-izobraževanja odraslih v ožjem smislu, oblikovano posebej za odprto izobraževanje v zdravstvu, ter empirične rezultate pri uporabi v pilotnem projektu v Bolnišnici Topolšica. Metoda vključuje kombinacijo kombiniranega in obrnjenega učenja z uporabo prosto dostopnih izobraževalnih virov, ki so eden od ključnih rezultatov projekta. Tehnološka podlaga je spletni izobraževalni portal Videolectures.NET. Rezultati so potrdili ustreznost pristopa in zadovoljstvo udeležencev izobraževalnega procesa pri usposabljanju novozaposlenih v bolnišnici. Opisana raziskava je potekala kot del aktivnosti iniciative Odpiramo Slovenijo (Opening up Slovenia – OuS) in se nadaljuje s širjenjem pilotnega projekta na druge slovenske bolnišnice. Prikazan je tudi primer dobre prakse prenosa izobraževalnih vsebin med zdravstvenim in izobraževalnim sektorjem z uporabo zdravstvenih vsebin v spletnem tečaju za osnovne šole.

Ključne besede


e-izobraževanje; izobraževalni spletni portal; prosto dostopni izobraževalni viri; odprto izobraževanje v zdravstvu; kombinirano učenje; obrnjeno učenje; medsektorski prenos znanja

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.4312/as.22.4.57-71

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Marjeta Pučko, Bojan Jurca, Mitja Jermol

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

ISSN (tiskana izdaja): 1318-5160
ISSN (spletna izdaja): 2350-4188