Spremenjene pedagoške prakse z uporabo IKT

Barbara Neža Brečko

Povzetek


V prispevku predstavljamo teorije poučevanja in pedagoške prakse z vključevanjem IKT. Digitalna kompetenca je eden ključnih dejavnikov, ki vpliva na to, ali bodo učitelji pri svojem poučevanju uporabljali IKT ali ne. Da bi odgovorili na raziskovalno vprašanje, kako različni dejavniki vplivajo na integracijo IKT pri poučevanju, smo uporabili podatke študije ICILS 2013.


Ključne besede


pedagoške prakse; IKT; digitalna kompetenca; učitelji; ICILS 2013

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.4312/as.22.4.43-56

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Barbara Neža Brečko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

ISSN (tiskana izdaja): 1318-5160
ISSN (spletna izdaja): 2350-4188