Življenje z več jeziki: razvoj večjezičnih govorcev s perspektive vseživljenjskega učenja

  • Maja Mezgec Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem
Ključne besede: dvojezičnost, večjezičnost, večjezično šolanje, večjezična družina, večjezična družba, manjšina

Povzetek

Namen članka je ponuditi vpogled v koncept večjezičnosti, prikazati dinamike, ki so pomembne za razumevanje večjezičnosti, in preučiti dejavnike, ki oblikujejo večjezične posameznike in družbo. Po začetni opredelitvi večjezičnosti kot individualnega in družbenega fenomena so v nadaljevanju predstavljeni različni dejavniki, ki vplivajo na večjezični razvoj posameznika. Pri tem sledi avtorica logiki koncentričnih krogov – posameznik, družina, družba/okolje, izobraževalne institucije – in življenjskim obdobjem – zgodnje otroštvo, obdobje šolanja, odraslost. Razumevanje dejavnikov in dinamik je ključna premisa za spoštovanje večjezičnosti in razvijanje medkulturnih kompetenc. Današnja družba je potencialno večjezična, vprašanje pa je, ali bomo znali ta potencial razviti in ovrednotiti. Zato je zavedanje specifičnih okoliščin in dinamik, ki spodbujajo oziroma zavirajo večjezični razvoj posameznikov in družbe, odločilnega pomena.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2016-11-12
Kako citirati
MezgecM. (2016). Življenje z več jeziki: razvoj večjezičnih govorcev s perspektive vseživljenjskega učenja. Andragoška Spoznanja, 22(3), 77-89. https://doi.org/10.4312/as.22.3.77-89
Področje
Članki