Usposobljenost in potrebe trga dela prihodnosti - odgovornost sedanjosti

  • Magda Zupančič
Ključne besede: usposobljenost in znanje, znanje, trg dela, konkurenčnost, vseživljenjsko učenje

Povzetek

Gospodarstva Evrope vedno glasneje opozarjajo na nevarno razhajanje v usposobljenosti in znanjih, ki ustrezajo potrebam delodajalcem, ter obstoječo ponudbo, kar znatno vpliva na (ne)-konkurenčnost nacionalnih gospodarstev. Znanje, usposobljenost in kompetence v družbi znanja namreč postajajo nujni pogoj konkurenčnosti (globalnih) trgov dela, kar je v kriznih časih še pomembnejši dejavnik za obstoj gospodarskih subjektov na trgu. Z drugimi besedami, za družbo znanja kot cilj integrirane Evrope je pri oblikovanju celostnih politik velikega pomena identificiranje sedanjih in prihodnjih potreb po usposobljenosti ter sodobnih znanjih. Šele celostno in sistematično spremljanje in identificiranje potreb namreč omogočata uravnoteženje ponudbe in povpraševanja na trgih dela, s tem pa tudi večjo konkurenčnost in visoko stopnjo socialne kohezije. Ustrezno usposobljena delovna sila vseh kvalifikacij in vseh generacij, vključena v vseživljenjsko izobraževanje, se namreč hitreje in uspešnejše prilagaja zahtevam sodobnega dinamičnega gospodarskega okolja in (poklicne, sektorske in geografske) mobilnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2009-12-01
Kako citirati
ZupančičM. (2009). Usposobljenost in potrebe trga dela prihodnosti - odgovornost sedanjosti. Andragoška Spoznanja, 15(4), 66-73. https://doi.org/10.4312/as.15.4.66-73
Področje
Za boljšo prakso