Ali je več razlik ali več podobnosti v izobraževanju v velikih, srednjih manjših podjetjih

  • Marjana Merkač Visoka šola za podjetništvo
Ključne besede: Ali je več razlik ali več podobnosti v izobraževanju v velikih, srednjih manjših podjetjih

Povzetek

V prispevku so predstavljeni rezultati nekaterih raziskav, opravljenih na področju izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v manjših, srednjih in velikih slovenskih podjetjih. Raziskave kažejo na nekatere razlike v odnosu do razvoja zaposlenih kot dela poslovne strategije v podjetju, na ovire pri razvoju njihovih zmogljivosti, na povezave med zadovoljstvom z delom in motivacijo za izobraževanje. Prikazano je tudi, koliko je za vsebine, vezane z izobraževanjem in usposabljanjem, pomembno, ali je posameznik zaposlen v veli­ kem, srednjem ali manjšem podjetju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2001-12-01
Kako citirati
MerkačM. (2001). Ali je več razlik ali več podobnosti v izobraževanju v velikih, srednjih manjših podjetjih. Andragoška Spoznanja, 7(4), 9-13. https://doi.org/10.4312/as.7.4.9-13
Področje
Članki