Izobraževanje in razvoj kariere

  • Daniela Brečko Gospodarski vestnik
Ključne besede: Izobraževanje in razvoj kariere

Povzetek

Avtorica je v prispevku predstavila štiri ključna področja, ki bi jih morali upoštevati pri razvoju kariere na novo zaposlenih, to so posameznik, zaposleni, organizacija in delovne naloge. Vsako izmed naštetih področij obsega še tri podpodročja ali učne naloge, kakor jih imenuje avtorica, iz katerih moramo črpati učne vsebine za izobraževalni načrt na novo zaposlenih. V prispevku opozarja tudi, da je veliko vsebin takšnih, ki jih lahko določi in izvede le delovna organizacija sama, in da upoštevanje tega modela sicer prinaša izobraževalnim organizacijam nove priložnosti, a hkrati tudi omejitve. Proti koncu prispevka opozori tudi, da bi morali biti takšni ali drugačni programi razvoja kariere tudi del šolskega kurikuluma, vsaj v zaključnih letnikih oziroma pred vstopom v delovno organizacijo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2000-12-01
Kako citirati
BrečkoD. (2000). Izobraževanje in razvoj kariere. Andragoška Spoznanja, 6(3), 28-36. https://doi.org/10.4312/as.6.3.28-36
Področje
Članki