Projektno učenje za brezposelne

  • Andreja Dobrovoljc Andragoški center Slovenije

Povzetek

Članek predstavlja prvi javno veljaven program neformalnega izobraževanja v Sloveniji, Projektno učenje za mlajše 105 odrasle (PUM). Namenjen je mlajšim odraslim med 15. in 25. letom, ki so opustili šolanje in nimajo končane poklicne ali strokovne izobrazbe, zaradi svoje neizkušenosti pa spadajo tudi med teže zaposljive. V letošnjem letu poteka program tretje leto, odkar se je začel izvajati v tej obliki. V tem času se je njegovo izvajanje pokazalo za zelo upravičeno, saj ga mladi, ki ga obiskujejo, uspešno končajo. Evalvacija programa v šolskem letu 1999/2000 je pokazala, da program služi svojemu namenu, saj je kar 57,6 odstotka udeležencev doseglo temeljni cilj programa - pripravo na nadaljevanje izobraževanja. Za populacijo, ki obiskuje program PUM, je to izjemen uspeh.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2001-12-01
Kako citirati
Dobrovoljc, A. (2001). Projektno učenje za brezposelne. Andragoška Spoznanja, 7(3), 84-91. https://doi.org/10.4312/as.7.3.84-91
Področje
Za boljšo prakso